CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BIOTECH VET
Địa chỉ:
Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
Thời gian làm việc
24/7

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÚ Y
Nhà máy sản xuất: Tdp Hoà Bình (Khu Dâu Tằm), phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0936 283 308
Website: www.biotechviet.vn
Số chứng nhận ĐKKD: 0101654633 Xem bản đổ