CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BIOTECH VET
Địa chỉ:
Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
Thời gian làm việc
24/7
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
07-07-2021 03:47:40

 TẦM NHÌN

Khát vọng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh học áp dụng trong chăn nuôi và chiến lược đầu tư, phát triển bền vững trong công nghiệp sản xuất thuốc thú y để đưa công ty BiotechVET trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sinh học cũng như thuốc thú y chất lượng cao.

Góp phần phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

SỨ MỆNH

Không  ngừng nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm mới có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, giá thành hợp lý nhằm đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạn chế có hiệu quả các bệnh trong chăn nuôi và đảm bảo môi trường chăn nuôi trong sạch.

 - Thực hành sản xuất tốt

-  Kết nối với cộng đồng, đối tác, khách hàng bằng uy tín và chất lượng sản phẩm.

- Tạo cho cán bộ công nhân viên một môi trường làm việc thân thiện với các điều kiện làm việc tốt nhất để có thể phát huy hết năng lực, đóng góp cho sứ mệnh chung.